ให้ความพิเศษลูกค้า ถูกเวลา ถูกคน

Last Updated: 30 Oct, 2018 By Mr.Privage

ให้ความพิเศษลูกค้า ถูกเวลา ถูกคน การที่สินค้าหรือบริการถูกพูดถึงแบบปากต่อปากไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อแบรนด์สินค้าหรือองค์กรนั้น ๆ ทั้งสิ้น ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่พูดได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ติดต่อถึงกันได้เพียงปลายนิ้วมือด้วยแล้ว ความคิดเห็นทั้งบวกและลบก็เป็นที่รับรู้กันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไปอีก และแบรนด์อาจจะเจอกับหายนะได้เลย หากมีความคิดเห็นด้านลบจากลูกค้าแค่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น แบรนด์และธุรกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักลูกค้าของตนให้ดี รู้ว่าลูกค้าประเภทไหนที่ต้องใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ ซึ่งก็สามารถรู้ได้จากการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่ม ๆ ย่อยให้คุณได้จัดสรรความสำคัญดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1

เป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้า ที่จะมาซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา จะเป็นใครก็ได้ทั้งนั้น

กลุ่มที่ 2

เป็นกลุ่มที่มีความคาดหวังในตัวสินค้าหรือบริการจากเรา ซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่แสดงออกว่ามีความสนใจในตัวสินค้าและบริการของเรา และยังเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้าและบริการจากเราอีกด้วย

กลุ่มที่ 3

เป็นกลุ่มที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา ซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่เคยได้ผ่านการซื้อสินค้าหรือบริการจากเรามาแล้ว 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และอาจมีความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการจนมีการกลับมาซื้อซ้ำเกิดขึ้น

กลุ่มที่ 4

เป็นกลุ่มที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการจากเราอยู่เสมอ และเป็นการซื้อที่ไม่ได้จำกัดปริมาณหรือความถี่ในการซื้อด้วย ซึ่งหากกลุ่มลูกค้าประเภทนี้มีการซื้อซ้ำเกิดขึ้น ก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้การดูแลและพยายามที่จะเข้าถึงลูกค้าประเภทนี้ให้ได้ เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเหล่านี้มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรหรือแบรนด์สินค้า

กลุ่มที่ 5

เป็นกลุ่มที่มีการสนับสนุนหรือเป็นสมาชิก ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ซื้อสินค้าและบริการจากเราอยู่อย่างสม่ำเสมอจนได้เป็นสมาชิก โดยทางองค์กรหรือแบรนด์สินค้าก็อาจจะตอบแทนลูกค้าที่เป็นสมาชิกเหล่านี้ ด้วยผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษที่หวังว่าจะสร้างความพึงพอใจให้สมาชิกเหล่านี้ได้

กลุ่มที่ 6

เป็นกลุ่มที่มีอุปการคุณต่อองค์กร ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มที่มีความจงรักภักดีกับแบรนด์ของเรา มีการแนะนำสินค้าหรือบริการให้คนอื่น ๆ ได้รู้จัก หรือนำความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อตัวสินค้าหรือบริการไปบอกต่อให้คนทั่วไปได้รับรู้

กลุ่มที่ 7

เป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นส่วน โดยลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับเราเป็นอย่างดีที่สุดเลยก็ว่าได้ เป็นกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับสินค้าหรือบริการของเรา โดยจะมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าและบริการของเราในหลาย ๆ รูปแบบ

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้การแบ่งกลุ่มลูกค้าสามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้น เพียงแค่มีบัตรสมาชิกออนไลน์ , ระบบสมาชิกบนมือถือที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีและก็จะทำให้เราได้ฐานข้อมูลค้า รู้ว่าลูกค้าคนไหนมีพฤติกรรมการซื้อเป็นอย่างไร และมีความคิดเห็นอย่างไรกับแบรนด์ของเรา โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลต่าง ๆ ไปพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้นต่อไป