อัพเดท 4 ธันวาคม 2560

Amad Suwannarat CEO @Privage | Dec 04, 2017
รายการอัพเดท 4 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน Privage ได้ปรับลด Operation ให้น้อยลงม

ระบบสะสมแต้มออนไลน์

Privage | Nov 30, 2017
ระบบสะสมแต้มออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการหรือร้านค้า

ช่องทางการ Keep Contact กับลูกค้าประจำในยุค 4.0

Privage | Nov 29, 2017
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคนวัตกรรมหรือที่เราเรียกกันว่าไทยแลนด์ 4.0 แล้ว ทุกสิ่งล้วนขับเคลื่อนอย่างร

เทคนิคบริหารธุรกิจขนาดเล็กให้รุ่ง

Waan | Nov 14, 2017
การเริ่มต้นทำธุรกิจของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป บางคนสายป่านยาวก็สามารถเริ่มที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีเครี่องไม

ร้านค้าและผู้ให้บริการต้องปรับตัวอย่างไรให้ทันเทคโนโลยี

Privage | Nov 11, 2017
พ.ศ.นี้เป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือยุคของนวัตกรรมและข้อมูลข่าวสารที่มาพร้อมกับข่าวดีและข่าวร้าย ข่าวดีคื

การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการขาย

Waan | Nov 07, 2017
ยิ่งนานวันเทคโนโลยีไร้สายยิ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น ตื่นเช้ามาทุกคนต้องหยิ