อัพเดท 7 กันยายน 2561

Privage | Sep 07, 2018
รายการอัพเดท 7 กันยายน 2561 Privage ปรับปรุง Back-Office ให้สามารถจัดการเรื่องคะแนนได้ง่ายข

Privage App เครื่องมือช่วยทำการตลาดเชิงรุก

Mr.Privage | Sep 07, 2018
สำหรับการทำธุรกิจ เมื่อกลุ่มเป้าหมาย คือคนกลุ่มเดียวกัน แน่นอนว่าจะต้องเต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อแย่ง

เหตุผลดีๆ ที่ SME ควรมีแอปพลิเคชันเป็นของธุรกิจ

Mr.Privage | Sep 06, 2018
โปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต ที่เรียกว่าโมบายแอพหรือโมบายแอปพลิเคชันนั

สร้างแบรนด์ให้ปัง ลูกค้าจดจำไม่ลืม

Mr.Privage | Sep 05, 2018
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่แต่ละธุรกิจล้วนเต็มไปด้วยคู่แข่งมากมาย การทำให้ลูกค้ารู้

รายงานผลอย่างไรให้เจ้านายชอบ รายงานผลแบบชัด จัดเต็ม

Mr.Privage | Sep 04, 2018
คำว่า “ความสำเร็จ” สำหรับธุรกิจร้านอาหารนั้น ไม่ได้เกิดจากความอร่อยของอาหารที่ลูกค้าพูดถึงกันแบบปากต

ไม่ว่าร้านคุณจะสไตล์ไหน ก็ไฮเทคได้ด้วยเทคโนโลยี

Mr.Privage | Sep 03, 2018
ไม่ว่าร้านคุณจะสไตล์ไหน ก็ไฮเทคได้ด้วยเทคโนโลยี ขอยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้าน