สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

เพิ่มข่าวสารและโปรโมชั่น

สรุป

 1. ข่าวสาร -> ข่าวสาร และ โปรโมชั่น
 2. กด "เพิ่มข่าวสาร และโปรโมชั่น" ขวาบน
 3. สร้างข่าวสารและโปรโมชั่นที่ต้องการ

เมื่อร้านค้าต้องการเพิ่มข่าวสารและโปรโมชั่นลงไปในหน้า News ของ Application ให้ร้านค้ามาที่เมนูข่าวสารตามรูป

ในหัวข้อข่าวสารนั้น จะมีหัวข้อย่อยอยู่สองหัวข้อด้วยกันคือ

 1. ข่าวประกาศ
 2. ข่าวสารและโปรโมชั่น

ข่าวประกาศ

คือข่าวที่ทางร้านค้าต้องการแจ้งให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกทุกคนทราบ เมื่อเปิด Application ขึ้นมา ข่าวประกาศจะเด้งขึ้นมาทันทีให้ลูกค้าทุกคนเห็น

 1. ให้กดที่หัวข้อ ข่าวประกาศ
 2. กด เพิ่มข่าวประกาศ
 3. ใส่หัวข้อของข่าวประกาศนั้น
 4. ใส่รูปภาพของข่าวประกาศลงไป ตามขนาด อย่างน้อย 800x480 pixel แต่ไม่เกิน 1200x720 pixel
 5. กดบันทึกเป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างข่าวประกาศ

ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

 1. ให้กดที่หัวข้อ ข่าวประกาศ
 2. กด เพิ่มข่าวสารและโปรโมชั่น
 3. ใส่หัวข้อโปรโมชั่นและรายละเอียดของโปรโมชั่นนั้นๆ
 4. เพิ่มรูปภาพตามขนาดที่กำหนด ซึ่งรูปภาพของข่าวสารและโปรโมชั่น

จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ขนาดคือ

 • ในหน้าข่าวสารรูปภาพควรขนาดอย่างน้อย 800x480 pixel แต่ไม่เกิน 1200x720 pixel
 • ในหน้ารายละเอียดของข่าวนั้น จะเป็นขนาดอย่างน้อย 800x800 pixel แต่ไม่เกิน 1200x1200 pixel

เมื่ออัพโหลดรูปเสร็จก็เป็นอันว่า เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มข่าวสารและโปรโมชั่น