สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

เพิ่มบัญชีพนักงาน (พนักให้แต้ม ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าหน้าร้าน)

สรุป

  1. พนักงานแอพ (Agent) -> บัญชีพนักงาน
  2. กด "เพิ่มบัญชีพนักงาน" ขวาบน
  3. สร้างบัญชีพนักงานแต่ละคน

Admin จำเป็นต้องกำหนดข้อมูลพนักงานที่สำคัญๆ ดังนี้

  • Owner ชื่อพนักงาน
  • Username สำหรับให้พนักงานคนนั้นๆ Login
  • Password สำหรับให้พนักงานคนนั้นๆ Login
  • Pin Code 4 หลักสำหรับให้สิทธิพิเศษ
  • สาขาที่พนักงานสังกัด (กรณีมีหลายสาขา)

หลังจากนั้นกดบันทึกเพื่อจบขั้นตอนการเพิ่มบัญชีพนักงาน