สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

ใบอนุญาติจัดทำแอปพลิเคชั่น

ในบางกรณีที่ลูกค้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงมีชื่อเสียงในตลาดอยู่แล้ว Google มักจะให้ส่งเอกสารอนุญาติ จัดทำแอปพลิเคชั่น โดยเนื้อหาภายในจะกล่าวถึงการอนุญาติให้บริษัท อีลาสติค สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้จัดทำ รวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เซ็น และประทับตรา (ถ้ามี) และ Scan เป็นไฟล์ .pdf ส่งให้กับ AE ที่ประสานงาน