สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

สร้างชุดคำถาม

วิธีเพิ่มแบบสอบถาม

 1. วิธีการเพิ่ม กด “เพิ่มแบบสอบถาม”
 2. แบบสอบถามจะใช้ได้ทีละ 1 ฉบับ
 3. สามารถกดดาวน์โหลดรายงานออกมาได้

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม

 1. ใส่ข้อความในช่องชื่อแบบฟอร์ม และ คำอธิบายเพิ่มเติม
 2. หากต้องการใช้งานให้ใส่เครื่องหมายที่ ใช้งาน
 3. หากมีหลายสาขา หรืออนุญาติให้แนบรูป ให้ใส่เครื่องหมาย ถ้าไม่ต้องการให้นำเครื่องหมายออก
 4. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เฉพาะความพึงพอใจเป็นคะแนนเท่านั้น

โดยมีตัวเลือกทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่

 1. ให้คะแนนความพึงพอใจ คะแนน 1- 5 (5=มากสุด)
 2. ตัวเลือกอื่นๆ แบบDropdown
 3. ข้อเสนอแนะ
 4. โดยใส่ข้อความที่หัวข้อแบบสอบถาม และใส่คำตอบที่ตัวเลือก 1 บรรทัด ต่อ 1 ตัวเลือก กดบันทึก