สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

การส่ง Notifications หาลูกค้า

สรุป

 1. การแจ้งเตือน -> การแจ้งเตือน
 2. กด "เพิ่มการแจ้งเตือน" ขวาบน
 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ Broadcast ไปหาลูกค้า กด "บันทึก"

การ Broadcast Notification เป็นการกระตุ้นข่าวสารและโปรโมชั่นให้กับลูกค้าอย่างดี ทังนี้ทั้งนั้นควรดูความเหมาะสม ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป โดยสามารถส่งได้หลากหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

หากต้องการส่งข้อความทันที

 1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งในช่อง ข้อความ โดยไม่ควรยาวเกิน 1 ประโยคมาตรฐาน เนื่องจากลูกค้าจะไม่เห็นทั้งหมด
 2. ส่งข้อความทันที เลือกปุ่มนี้แล้วกด "บันทึก" ขวาบน ข้อความก็จะทยอยส่งหาลูกค้าทุกคนที่ถือแอปพลิเคชั่นของธุรกิจ

หากต้องการส่งข้อความแบบตั้งเวลาทิ้งไว้

 1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่ง
 2. เอาเครื่องหมายถูกปุ่มส่งข้อความทันทีออก
 3. ตั้งวันที่ และเวลาที่ต้องการให้ระบบส่ง Notification
 4. กดบันทึก ข้อความจะถูกส่งไปหาลูกค้าเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

หากต้องการผูก Notification เข้ากับบทความในหน้าข่าวสารและโปรโมชั่น

ในกรณีที่ข้อความ Notification มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหน้าข่าวสารและโปรโมชั่น การผูกข่าว จะทำให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะเมื่อลูกค้ากดดู Notification แล้ว แอปพลิเคชั่นจะ Re direct หน้าไปยังข่าวนั้นๆอัตโนมัติ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่ง และตั้งเวลาหากต้องการส่งแบบตั้งเวลา
 2. เลือกปุ่ม "แว่นขยาย" ตรงหัวข้อการเชื่อมโยง
 3. เลือกข่าวที่ต้องการจะผูก
 4. กดบันทึกขวาบน