สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

รายงานทั้งหมด

การดาวน์โหลดรายงาน มีทั้งหมด 8 หัวข้อ ดังนี้

รายการที่กำลังดำเนินการ

เมื่อท่านเลือกข้อมูลของรายงานแต่ละหัวข้อจะแสดงผล พร้อมให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่หน้านี้ หรือส่งไปยังอีเมลล์ที่ท่านตั้งค่าไว้

ตัวอย่างรายงานข้อมูลผู้ใช้สิทธิพิเศษ

รายละเอียดประกอบด้วย : วันที่/ชื่อสิทธิพิเศษ/ชื่อสมาชิก/รหัสสมาชิก/รหัสสิทธิพิเศษ/จำนวนแต้ม

ตัวอย่างรายงานยอดขาย

รายละเอียดประกอบด้วย : วันที่สมัครสมาชิก/รหัสสมาชิก/ชื่อ/ประเภทบัตร/วันที่ซื้อ/ยอดเงิน/เลขที่บิล/สาขา

ตัวอย่างรายงานวันเกิดสมาชิก

รายละเอียดประกอบด้วย : รหัสสมาชิก/อีเมลล์/เบอร์มือถือ/วันเกิด/เพศ

ตัวอย่างรายงานสมาชิก

รายละเอียดประกอบด้วย : ชื่อสมาชิก/อีเมลล์/เบอร์มือถือ/เพศ/ที่อยู่/รหัสสมาชิก/แต้มปัจจับัน/ยอดใช้จ่ายสะสม/แต้มรวมสะสม/ประเภทบัตร/วันที่สมัครสมาชิก

ตัวอย่างรายงานสรุปการให้คะแนน

  1. รายละเอียดประกอบด้วย : แต้มที่มอบให้สมาชิกอัตโนมัติ/แต้มที่ได้รับจากการซื้อขาย/ยอดการใช้แต้มทั้งหมด/แต้มทั้งหมดที่ระบบมอบให้/คะแนนคงเลือทั้งหมด
  2. โดยแบ่งตามประเภทของบัตร

ตัวอย่างรายงานสรุปช่วงคะแนน

รายละเอียดประกอบด้วย : ช่วงแต้ม และจำนวนสมาชิกที่อยู่ในช่วงแต้มเหล่านั้น

ตัวอย่างรายงานแต้มที่ให้แยกตามสาขา

รายละเอียดประกอบด้วย : รหัสสาขา/ชื่อสาขา/จำนวนแต้ม