สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

รายงานแบบจัดอันดับ (Ranking)

ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ สามารถดู หรือเปรียบเทียบการจัดอันดับข้อมูลการใช้แต้มของสมาชิกได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากร้านค้าสามารถเลือกดูการจัดอันดับได้ทั้งหมด ทั้งนี้การแสดงผลเป็นรูปแบบของข้อมูลสมาชิกทั้งหมด

โดยการจัดอันดับข้อมูลมี 4 หัวข้อ ดังนี้

สมาชิกที่ใช้คะแนนสูงสุด

ตัวอย่างสมาชิกที่ใช้คะแนนสูงสุด

สมาชิกได้รับคะนนสูงสุด

ตัวอย่างสมาชิกได้รับคะนนสูงสุด

สมาชิกที่มีคะแนนคงเหลือสูงสุด

ตัวอย่างสมาชิกที่มีคะแนนคงเหลือสูงสุด

สมาชิกที่มีจำนวนครั้งในการใช้งานสูงสุด

ตัวอย่างสมาชิกที่มีจำนวนครั้งในการใช้งานสูงสุด

หมายเหตุ ไม่สามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ได้ แต่สามารถcopy จากหน้าเว็ปลงใน Excel ได้