สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

ตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งาน

เพื่อให้แอปพลิเคชั่นบัตรสมาชิกออนไลน์ของธุรกิจ ร้านค้าสมบูรณ์ก่อนเปิดใช้บริการกับลูกค้า Admin จำเป็นต้องตั้งค่า รวมถึงสร้างเนื้อหาบางส่วนแอปพลิเคชั่น เพื่อให้พร้อมใช้งาน

การปรับแต่ง มีทั้งหมด 7 หัวข้อ

  1. การตั้งค่าระบบ
  2. ข้อมูลสาขา
  3. ช่องทางการติดต่อ
  4. ชนิดบัตรสมาขิก
  5. จัดการคะแนนพิเศษ
  6. จัดการการคำนวณคะแนน
  7. จัดการโปรโมชั่นคะแนน