สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

ตั้งค่าสาขา ในกรณีที่ร้านมีหลายสาขา

ขั้นตอนการเพิ่มสาขา

  1. กดที่ “เพิ่มสาขา”

  2. ใส่รหัสสาขา ,ชื่อสาขา, รายละเอียด ,เบอร์โทร, ผู้ประสานงาน

  3. หากต้องการให้แสดงในแอปให้ใส่เครื่องหมาย

  4. สามารถใส่ละติจูด และลองติจูด เพื่อแสดงที่ตั้งของสาขา (ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม)