สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ

ตั้งค่าสาขา ในกรณีที่ร้านมีหลายสาขา

คือการสร้างสาขาขึ้นมาในระบบ เพื่อนำไปผูกกับบัญชีพนักงาน แสดงในการสมัครสมาชิกของลูกค้า แสดงใน Feedback ในกรณีที่ธุรกิจนำไปใช้หลายสาขา จำเป็นต้องใส่ข้อมูลสาขา

เลือกเพิ่มสาขาตามรูปข้างบน

กรอกรายละเอียดสาขา และกดบันทึก