สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ

ตั้งค่าระบบ และคะแนนเริ่มต้นเมื่อสมัครบัตรสมาชิก

คือการ set ค่าต่างๆรวมถึงการกำหนดนโยบายให้ระบบของเรา

กดที่ เริ่มต้นการตั้งค่า จะเข้ามาที่

แจกบัตรอัตโนมัติ

ระบบจะทำการสร้างบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิกใหม่โดยอัตโนมัติ

ต่ออายุอัตโนมัติ

ระบบจะทำการต่ออายุของบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิกโดยอัตโนมัติเมื่อบัตรหมดอายุ

รับแต้มเมื่อสมัครสมาชิก

เมื่อลูกค้า Download application ของเราจาก store ไปลูกค้าจะได้แต้มทันที่ เท่าที่ admin เป็นผู้กำหนด (ในรูปใส่เป็น 0 แสดงว่า ไม่ได้ให้คะแนนแก่ลูกค้าที่สมัครใหม่)

รับแต้มเมื่อแสดงความคิดเห็น

เมื่อลูกค้าแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ Feedback (จะอธิบายการสร้าง แบบสอบถามในหัวข้อต่อไป) ลูกค้าจะได้รับแต้มตามที่ admin กำหนด กรณีในรูปที่จะไม่ได้รับคะแนน เนื่องจากใส่เป็น 0 คะแนนไว้

เรทการให้คะแนน

คือการคำนวณคะแนนแบบหนึ่งโดยที่ระบบ จะคำนวนคะแนนให้ต่อยอดเงิน 1 บาท ในรูปที่ 2.3 ใส่ไว้ที่ 1.0 แสดงว่า ลูกต้าจะได้รับ 1 คะแนนเมื่อใช้จ่าย 1 บาท ตัวอย่างเช่น

ถ้าใส่ 1.0   แสดงว่า ได้รับ 1 คะแนน เมื่อใช้จ่าย 1 บาท 
ถ้าใส่ 0.1   แสดงว่า ได้รับ 1 คะแนน เมื่อใช้จ่าย 10 บาท
ถ้าใส่ 0.01 แสดงว่า ได้รับ 1 คะแนน เมื่อใช้จ่าย 100 บาท

เป็นต้น

นอกเหนือจากการให้คะแนนแบบอัตราส่วน (Rate) Admin สามารถให้คะแนนแบบขั้นบันได้ได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม