สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

การใช้สิทธิพิเศษ

การใช้ E-Coupon ของลูกค้านั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 รูปแบบได้แก่

  1. คูปองที่ต้องนำมาใช้หน้าร้าน
  2. คูปองที่แลกแล้ว ธุรกิจจะจัดส่งของไปตามที่อยู่ของลูกค้าจากส่วนกลาง

คูปองที่ต้องนำมาใช้หน้าร้าน

คูปองประเภทนี้ ส่วนใหญ่เหมาะแก่ร้านอาหารหรือธุรกิจที่มีหน้าร้าน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ลูกค้าสามารถกดแลกคูปองได้ผ่านหน้าแอปพลิเคชั่น
  • โดยเข้าไปที่ Privillage เข้าไปในคูปองที่ต้องการแลก "กดเพื่อรับสิทธิ"
  • จากนั้นยื่นคูปองให้พนักงานในร้าน
  • พนักงานคนเดียวกันนั้น มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า

คูปองที่แลกแล้ว ธุรกิจจะจัดส่งของไปตามที่อยู่ของลูกค้าจากส่วนกลาง

คูปองประเภทนี้ เหมาะแก่ธุรกิจที่มีหลายสาขา แต่ต้องการจัดส่งของ Premium ให้กับลุกค้าจากสำนักงานใหญ่ เพื่อง่ายต่อการจัดการ (ทำให้ไม่กระทบต่อต้นทุนหน้าร้าน) ลูกค้าสามารถกดรับได้เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องใส่ชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง

Admin สามารถเช็คการจัดส่งของได้ที่ Back-office โดยเมื่อจัดส่งแล้วสามารถกดปุ่ม "จัดส่งแล้ว" เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่าน Notification ว่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว พร้อม Tracking number

ศึกษาเพิ่มเติม

เพิ่มสิทธิพิเศษ (E-Coupon)

วิธีที่พนักงานมอบสิทธิพิเศษให้กับลุกค้า